ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > Nucli urbà


Antic Ajuntament

 

Carrer Major, 25


Es començà a construir l'any 1879, essent batle Joan Bennàssar Amer. Inicialment, acollia les escoles públiques per a nins i nines i habitatges per als mestres.

Arquitecte: Joaquim Pavía i Birmingham (Orbaiceta, Navarra s. XIX – XX). Mestre d’obres: Pere Bennàssar.

Edifici de tres plantes entre mitgeres.

La façana, en tres cossos, és simètrica i amb el cos central lleugerament més endinsat que els laterals. La planta baixa és feta de pedra viva i peces de mares. Els pisos són referits i de color blanc. A l'alçada del pis noble i en el centre de la façana hi ha un relleu que reprodueix l'escut de la vila. La tercera planta és separada de la segona per una imposta i la façana acaba en un voladís damunt el qual hi ha la teulada.

Les obertures de l'edifici són ordenades seguint un eix vertical. A l’enfront de l'edifici hi ha tres portals d'accés. Damunt la llinda de cada un d'ells hi ha una reixa de ferro forjat semicircular recoberta d'un arc de mig punt, tot donant l'aparença de portals rodons. En la planta noble s'estén, gairebé de cap a cap, un balcó gran amb la peanya motllurada i amb la barana, feta de ferro forjat, decorada geomètricament. El balcó és sustentat per cartel·les de marès ornamentades amb relleus. Hi ha, en aquesta planta, tres finestres balconeres amb un senzill trencaaigües rectangular. A la darrera planta es troben tres finestres sense cap tipus de decoració. 

Interior

S'entra a l'Ajuntament pel portal central. Una petita entrada quadrangular, al fons de la qual, s'obren dos arcs de mig punt, permet accedir a l'escala que condueix a les dependències municipals situades a les plantes superiors. L'escala es troba en el centre de l'edifici i, en cadascun dels costats hi ha les habitacions.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors