ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > Nucli urbà


Can Ferrer Nou

 

Cantó des Càrritx, 21

El casal fou, abans de l'any 1804, l'antiga posada de Son Garau, any en que passà als Cerdà. La possessió es troba entre Gabellí Gran, l'alqueria de Son Pasqual, Alborallet, Santiani, sa Capitana, Rafal de na Bosca i Monnàber. Procedia d'una divisió d'Alborallet.

Casa senyorial de dues plantes que ocupa una parcel·la quadrangular en una raconada de carrer del Cantó des Càrritx. Antigament, feia cantonada amb un estret carreró que s’obria a l’esquerra de la façana, ara tapat.

L’enfront, estret i sobresortint respecte de la casa del costat, és fet amb peces regulars de pedra viva. L'edifici acaba en una cornisa de quart bocell.

A la planta baixa, hi ha un portal romà amb llinda i brancals de pedra, i amb un trecaaigües simple a la part superior. A la dreta, una finestra amb l'ampit motllurat i la llinda amb esmotxadura conopial en el centre. Al primer pis s’obre, damunt el portal, una finestra envoltada amb faixes de pedra i l’ampit motllurat.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors