ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > Nucli urbà


Can Seguí

 

Carrer Major, 84

Fou l'antiga posada de Gabellí Petit. Els Seguí foren propietaris de la possessió (s. XIX-XX), quan s’estiguí el llinatge dels Bennàsser, els antics posseïdors.

L'antiga plaça Major de Campanet s'estenia fins molt prop d'aquest casal.

Casa de dues plantes i porxo. Ocupa una parcel·la rectangular fent cantonada amb el carreró d'en Curt.

La façana principal, referida i d'un color terrós típic a les cases de la cultura mediterrània, és simètricament ordenada i acaba en una cornisa motllurada. La façana lateral, desigual en alçàries, és de paredat.

L’enfront té simetria en les obertures. A la planta baixa, hi ha un portal amb els brancals de pedra viva i recobert per un arc rebaixat i dues finestres amb ampit. Al primer pis, a l'eix del portal de baix, hi ha una balcó amb barana de ferro forjat; a més, quatre finestres dues d'elles amb ampit. Al porxo s’obrin finestrons rectangulars. La façana lateral té un portal de cotxeria en el centre, amb el baixos de pedra viva, recobert per un arc carpanell de marès. A més, a la façana del carreró d'en Curt hi ha set finestres de tamany i distribució desigual.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors