ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > Nucli urbà


Ajuntament – Cas Metge Dolç

 

Plaça Major

El metge Joan Bisquerra "Dolç" féu edificar el seu nou casal a sa Plaça l'any 1904. Cas Metge Dolç esdevenia així un símbol de l'atractiu de la plaça Major, lloc de senyoriu i de gent pròspera. Més endavant la casa fou coneguda com Can Raïssa perquè es convertí en l’habitatge de la família de Gabriel Mateu Mairata “Raïssa” (1912-1989).

Casa de dues plantes i porxo entre mitgeres.

L’enfront és d'organització simètrica. Dues pilastres flanquegen de dalt a baix el cos central de la façana, adoptant, a la planta baixa, una forma dentellada. De manera semblant, una línia de pilastres curtes i decoratives uneix el primer amb el segon pis fent enllaç per les finestres. L'edifici acaba en cornisa motllurada aparentment sustentada per les pilastres o faixes que travessen la construcció i per unes petites cartel·les. La part baixa de la façana és folrada amb peces grans de pedra viva.

A la planta baixa, el portal, rodó, té les dovelles a salta cavall fent que l'arc -fals arc o estructura decorativa i no de sustent- enllaci amb la part baixa de la balconada del pis noble. El balcó té la peanya motllurada i aguantada per cartel·les amb decoració geomètrica; s'hi obren dues finestres balconeres amb ornamentació de motlle rectangular al damunt i emmarcades per pilastres amb capitells toscans. Al porxo, quatre finestres geminades també amb dibuix de dovelles a salt de cavall; un relleu de petxines en decora les columnes comunes. A banda i banda, tant del portal de la plata baixa com del balcó del primer, s'obren la resta de les finestres de la façana, les quals segueixen un esquema d'ornamentació paregut al descrit en relació a la planta on són.

La façana posterior, amb balcó que mira al jardí, té dues plantes i porxo i acaba en una cornisa motllurada més senzilla que la de la façana principal. Presenta tres obertures simètriques per planta, envoltades amb faixes de marès que divideix els aiguavessos, aguantat per dues columnes amb capitells jònics.

La planta noble quasi no ha sofert modificacions. La sala més destacada és la que mira a la plaça a través de dues grans finestres balconeres. Són ben interessants l’ornamentació floral del cel ras i les portes, i la decoració geomètrica de les rajoles dels paviment.


Pati

El pati té el trespol de pedretes. Hi ha la cisterna, amb el coll octogonal, i a un nivell superior el jardí, en el qual, mitjançant un conveni amb el Jardí Botànic de Sóller, hi ha una mostra de plantes autòctones.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors