ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > Nucli urbà


Convent de les Monges Agustines

 

Rector Tamorer, 3

Les monges Agustines fundaren una nova comunitat religiosa a la vila de Campanet el mes d'abril de l'any 1874, però fins un any després no es començà a construir l'actual convent (1875-76), que fou inaugurat l'any 1877. Posteriorment es va edificar una capella neogòtica (1921-23).

La casa-convent presenta característiques de l'arquitectura popular. La capella és neogòtica.

L'edifici del convent té dues plantes i sostre entre mitgeres. La capella hi és situada a la dreta i és endinsada respecte de la resta del conjunt. De la part exterior de la capella en destaca l’espadanya.

La façana, referida i d'un color clar, mostra una disposició simètrica i acaba en una cornisa denticulada. A la dreta del portal hi ha una placa que diu: Campanet a les monges agustines en el centenari de la seva vinguda 1874-1974. I a l'esquerra del portal una altra placa diu: Campanet en el centenari del naixement de Sor Maria de Cura 1895-1995 i de la mort del fundador de les monges agustines.

A la planta baixa, hi ha dos portals allindanats i una finestra. Al primer pis, cinc finestres i, al sostre, cinc més, situades damunt les del pis inferior.

Interior

La capella del convent és neogòtica i fou edificada entre 1921 i 1923. Té una sola nau de tres trams, coberta amb volta de creueria i amb finestres cegues a cada banda de tram. L'absis és pentagonal i presenta una finestra apuntada a cada costat, però dues d'elles sense obrir. A la paret de l'entrada hi ha un petit cor i a damunt un rosetó.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors