ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > CREUS DE TERME


CREU DE SON MASSANET

 

Barroc. Segle XVII. 1629.

La creu de Son Massanet, també anomenada creu Nova, estava situada a la cantonada, en forma de xamfrà, del carrer de Son Massanet amb el de Llorenç Riber, on comença sa Carretera i el camí Vell de Búger. Va ser traslladada devora el camí de s’Hostal, fora del poble, i en el seu emplaçament primitiu es va erigir una estàtua del Beat Ramon Llull.

La creu es troba, un poc amagada, en el costat dret del camí de s’Hostal entre petites propietats rústiques.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors