ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > ESGLÉSIES I EDIFICIS RELIGIOSOS


ESGLÈSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL

 

La primitiva parròquia de Campanet fou la petita església de Sant Miquel, al pla de Tel, legalitzada l'any 1248 peruna butlla del papa Innocenci IV. L'any 1425, però, és construí una nova església a la vila. Aquesta fou substituïda en el s XVIII per l'actual parròquia. L'església d'ara és començà a construir l'any 1717, essent rector de la vila Miquel Martí Tamorer. Les obres no es daren per closes fins cinquanta-set anys més tard, sofertes algunes interrupcions en el ritme de les obres. L'escala de la porta lateral de l'església, dita del Fossar, fou feta el primer terç del s XIX per salvar el desnivell un cop restà clausurat el fossar del poble. La clausura arribà arran de la prohibició del govern de fer els enterraments a l'interior de les poblacions.

Exterior. L'edifici ocupa una parcel·la poligonal que dóna, d'un costat, a la plaça Major, i del tres restants, al carrer de Sant Victorià, al carrer de Llorenç Riber i la placeta del Rector Tamorer.

El frontis, sobri a l'estil habitual de barroc mallorquí, és folrat tot de pedra viva –paredat de junta fina i per filades–, i clou amb una cornisa horitzontal simple. La portada i la rosassa en són els únics elements a nomenar. El portal està format per dues pilastres simples damunt les quals hi reposa l'entaulament. A la part superior del portal, en el timpà, un petit nínxol guarda la imatge de la Mare de Déu. El portal és situat a l'interior d'un gran arc apuntat de pedra protegit per una motllura. Damunt l'arc, en el centre, hi ha esculpida una meitat d'esfera que sosté una creu amb la inscripció Any 1737. La rosassa té dues motllures: la interior amb estries helicoïdals i l'exterior llisa.

El campanar és adossat a la part dreta de l’enfront i té dos cossos diferenciats: el primer, de planta quadrangular, té set trams separats per línies d'imposta; i el segon, de molta menys alçària, corona la torre amb forma piramidal.

A la façana de ponent de la parròquia hi ha el portal del Fossar, rectangular i molt senzill, al qual és puja per una esglaonada semicircular de pedra viva. Aquest lateral, com l'altre, és de paredat i té, a la part superior cinc finestres cegues amb arc rebaixat i, davall d'elles, finestres cegues d'ull de bou. També hi ha, al lateral dret del portal, una arc redó cec de gran tamany.

La capçalera és feta de paredat i té un portal que s'obre a la sagristia. Hi ha, part damunt l'entrada, un rellotge de sol. L'absis acaba en un frontó triangular de costats irregulars i amb un ull de bou.


ESGLÈSIA PARROQUIAL I PLAÇA MAJOR - Bernat Morell

1982 - Tinta xinesa / paper. 12 x 15 cm

Interior

Es tracta d'una església d'una sola nau, coberta amb volta de creueria de sis trams tot mostrant la persistència dels elements constructius gòtics en plena època barroca. A banda i banda de cada una de les voltes, hi ha un oli damunt tela que, essent dotze, representen els dotze apòstols. Els llocs que ocupen les pintures es corresponen amb les finestres cegues de l'exterior i l'obertura n'era, en el projecte, l'originària destinació. Les capelles estan situades entre els contraforts i són cobertes amb volta de mig canó. En el primer tram del temple, hi ha el cor sostingut per un arc carpanell i una volta de creueria. A l'extrem contrari, un gran arc de mig punt permet l'entrada a l'absis, rectangular i cobert amb volta de mig canó.

De les obres d'art que s'integren en el conjunt, en són les de major rellevància:

1.- Les tres llànties de plata del s XVI penjades a l'entrada del presbiteri.

2.- La sepultura del rector Miquel Matí Tamorer que morí el 1743, al centre de l'església baixant del presbiteri.

3.- El retaule de la Mare de Déu de Lluc del s XVIII, a la primera capella de l'esquerra.

4.- La imatge de La Mare de Déu Morta, a la segona capella de la dreta.

5.- El retaule de la Dolorosa del s XVIII, a la tercera capella de l'esquerra.

6.- El retaule del Roser del s XVIII, a la quarta capella de la dreta.

7.- El retaule neoclàssic i l'urna amb el cos incorrupte de Sant Victòria, a la capella del mateix nom.

8.- El retaule de Sant Josep del s XVIII, a la cinquena capella de l'esquerra.

9.- El retaule del Nom de Jesús, de 1740, a la sisena capella de la dreta.

10.- La imatge del Crist de la Sang, a la sisena capella de l'esquerra, al centre d'un retaule barroc.

11.- El retaule Major del s XVII

 

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors