ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > POUS, ABEURADORS, MOLINS I SÍNIES


MOLÍ D’EN PORRET

 

El molí de vent es troba al final del carrer dels Molins, a la dreta del camí de ses Rotes. El topònim del carrer ens indica l’existència d’altres molins de vent en aquesta zona.

El molí va funcionar fins a l’any 1925. Va ser el darrer molí que va moldre a Campanet. Des de l’any 1845 al 1890 fou d’en Nadal Bennàssar “Pollet”. Posteriorment passà a ser propietat d’en Nadal Bennàssar “Porret”. L’any 1996 el compraren Tòfol Mascaró de “Talapi” i Margalida Buades “Llovetina”.

El molí fou restaurat l’any 1998, recuperant el seu aspecte original, seguint les indicacions de l’Associació d’Amics dels Molins de Mallorca.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors