ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > Nucli urbà


Posada de Biniatró

 

Carrer Sant Miquel, 20

Posada de la possessió de Biniatró, situada entre el camí vell de Pollença i les terres de Fangar, Maçana, Míner i Gabellí.

La posada es troba en el carrer de Sant Miquel devora l'antiga posada de Fangar i davant el carrer del Cantó des Càrritx. Es tracta d'una zona de gran interès històric i monumental

Casa de dues plantes i porxo entre mitgeres.

La façana, de molta llargària, és estucada. Té els baixos de pedra viva i acaba en una cornisa motllurada. A la dreta de l’enfront, hi ha una creu en relleu que s'aguanta en una peanya semicircular en la qual hi ha una mà esculpida; a cada un dels braços de la creu, hi ha un clau esculpit i en el centre la inscripció INRI.

A la planta baixa, hi ha un portal rodó amb els brancals de pedra viva i les dovelles i les esquadres de marès. A cada banda del portal, s’obri una finestra amb ampit. Al primer pis hi ha un balcó de característiques barroques amb la barana de barrots. Als laterals trobam dues finestres per banda rectangulars, una petita i l'altra gran, amb els ampits motllurats. Al porxo, s'obren sis finestrons rectangulars.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors