ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > POUS, ABEURADORS, MOLINS I SÍNIES


POU BO

 

En la darrera dècada del segle XX es va restaurar el Pou Bo i el seu entorn.

S’arriba al Pou Bo pel carrer del seu nom. Acabades les cases del carrer, davallant per un pendent pronunciat, abaix, en el costat esquerre hi ha el pou. Des del Pou Bo es poden contemplar una part de les cases de la vila i l’església parroquial.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors