ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > POUS, ABEURADORS, MOLINS I SÍNIES


POU D’ULLARÓ

 

El pou comú d’Ullaró és, molt possiblement, d’origen medieval, tot i que no es troba documentat fins a partir del segle XVIII.

El pou es troba a uns cinc-cents metres d’Ullaró, en el costat dret del camí de na Pontons. L’entorn té un significat especial degut a la llegenda que dóna nom al camí: una rica i pietosa senyora de Sant Llorenç des Cardessar, de llinatge Pontons, pagà un camí entre aquesta població i l’església de Sant Miquel per poder-hi assistir a missa i venerar el santcrist.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors