ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > POUS, ABEURADORS, MOLINS I SÍNIES


POU D’EN GATELL

 

Els orígens d’aquest pou son ben antics. Ja es troben documents que en parlen des de finals del segle XIII i la seva utilització ha estat continuada fins a la dècada de 1960 en què fracassà una perforació per dur aigua potable a la vila. L’any 1935 es va construir una conducció per transportar aigua des del pou d’en Gatell a les piques des Povet, en el camí vell d’Inca.

El pou d’en Gatell es troba prop de la barriada de Son Pocos, a l’esquerra del camí de Moscari, just sortint del poble, tocant a Can Llis, propietat rústica que prové d’una divisió de sa Canova.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors