ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > Nucli urbà


La Sala Vella

 

Carrer Major, 22


La Sala Vella, molt probablement d'origen medieval, va sofrir importants modificacions en el s. XVI. Entorn de l'edifici hi era situat, possiblement, el primitiu nucli islàmic de Campanet. L'edifici és conegut també com La Presó, ja que aquesta en fou l'antiga funció a la planta baixa.

En el seu costat, des del segle XIII fins al segle XIX, hi havia la plaça Major de Campanet, que arribava fins prop del casal de Can Seguí. La travessava per un costat el carrer Major.

Arquitectura popular amb certs elements classicistes.

Tot l'entorn té un gran interès històric ja que fins el segle XIX fou el centre urbà de la vila i el nucli més antic de Campanet. Just davant, a l'altra costat del carrer, es troba l'Ajuntament.


Exterior

Edifici de dues plantes i dos aiguavessos. Ocupa una parcel·la rectangular que fa cantonada amb la clastra de Ca na Polida. Una carrera amb trespol de pedra precedeix la façana principal de l'edifici. L'escala d'accés a la primera planta –d'un sol tram, recoberta de teulada i sustentada per un pilar octogonal– arrenca del límit de la carrera amb el carrer a l'indret de la mitgera. La cornisa del frontis és feta amb tres fileres de teules que ornamenten l'edifici.

L’enfront és a la planta baixa paredat de pedreny irregular, i al primer pis, folrat de peces de marès de tall simètric. La façana de la part de la clastra és feta de dalt fins baix també de paredat.

L'edifici té tres obertures a la façana de davant. Un portal rodó amb dovelles i brancals de marès i una finestra amb l’ampit decorat amb dentellons en línia, al primer pis. Al capdamunt de l'escala hi ha un portal amb una esmotxadura conopial al centre de la llinda. La façana lateral mostra dues finestres, simètricament col·locades, a l'alçada del primer pis.

LA SALA VELLA - 1982 - Bernat Morell

Tinta xinesa / paper. 10 x 16 cm

Col·lecció particular

Interior

L'interior de l'antiga presó, a la planta baixa, és una habitació rectangular, coberta amb una volta de mig canó i feta amb peces de marès proporcionals. Entrant a l'esquerra, s'hi conserva un grafit, probablement fet per un presoner en temps de la Segona República Espanyola, amb la inscripció VIVA EL FASCIO.

El pis és una cambra rectangular, coberta amb una embigada, que mostra els dos aiguavessos de la teulada.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors