ELEMENTS D’INTERÈS A CAMPANET > Nucli urbà


Son Colom

 

Carrer Major, 9


Fou l'antiga posada de la possessió de Gabellí Gran.

Casa de dues plantes i porxo entre mitgeres. La façana és referida i l'edifici acaba en una cornisa motllurada.

A la planta baixa, hi ha, al centre, un portal amb els brancals de pedra viva i arc de mig punt. Al pis noble, veiem tres balcons situats damunt les obertures de la planta baixa en els que s’obrin finestres balconeres. El balcó central, més llarg que els altres, és aguantat amb dobles cartel·les, ornamentades geomètricament, amb la peanya motllurada de marès i la barana amb decoració geomètrica de ferro forjat. La resta dels balcons, més curts, segueixen el mateix esquema. En aquesta mateixa planta hi ha tres finestres, dues d'elles situades als extrems de la façana i l'altra entre els balcons. Al porxo, trobam tres finestrons rectangulars col·locats damunt la resta d’obertures de l’enfront.

Interior

A la planta baixa, tot i que l’espai ha estat modificat, es conserva el gran arc carpanell amb dovelles de marès que, originàriament, dividia els dos aiguavessos. Els pilars que aguanten l’arc són de pedra viva. Tenen base i capitells amb motllures.

visit-campa.net és un portal de l’Ajuntament de Campanet per a la informació dels seus atractius naturals i culturals

Disseny Àngel Pascual Rodrigo © Textes i images: els seus autors